passing

passing n.; adj. /´pa:siη/ sự đi qua; sự trôi qua; thoáng qua; ngắn ngủi

Comment ý tưởng của bạn...

1 Comment on "passing"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Phu Quach
Guest

Passing = pass ing —-> “vượt qua”(pass) gái xinh(ing) bằng cách “đi qua” chứ đừng nhìn “thoáng qua”.

wpDiscuz