partner

partner /ˈpɑːtnə(r)/ n. bạn (cùng phe; cùng nhóm)
# Practice the dialogue with a partner.

Comment ý tưởng của bạn...

4 Comments on "partner"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Nguyễn Hà Nam
Guest

@ bạn bè chia nhau từng bát (part) cơm làm em cảm động khóc nức nở (ner) # to partner someone with another

hellodreams
Guest

# my partner is my best friend and i don’t like this in my work

O'star Lee
Guest

@ p_n: phố này có rất nhiều bạn thích nhảy

O'star Lee
Guest

# my partner is a gay

wpDiscuz