participate

participate /pɑːˈtɪsɪpeɪt/ v. tham gia
# She never participates in any of our discussions.
participate

Comment ý tưởng của bạn...

1 Comment on "participate"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
thangngoc0608
Guest

PARTI== PARTY: buổi tiệc

CI  PA Te: chị 3 té

Khi THAM GIA ‘buổi tiệc bé (tí)” (parti)  chị 3 té (cipate), và một hoàng tử lao đến bảo vệ cho chị. chị tôi vùng vẫy , hoàng tử giận và quát, “Vậy Em ĐI ĐI–đi Iu>> Người mà sống với em trọn đời ấy. và hai người thật hạnh phúc khi ‘THAM GIA LỄ CƯỚI”.

wpDiscuz