parliament

parliament n. /’pɑ:ləmənt/ nghi viện; quốc hội

787899

 

Comment ý tưởng của bạn...

4 Comments on "parliament"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Brave Goo
Guest

pa đánh r mà còn.để a mình đem tới quốc hội trị tội

Phu Quach
Guest

Parliament = p a r li a men t —-> phải(p) anh(a) rất(r) có lí(li) khi bắt tên tội phạm phải chịu trói trước ” quốc hội “, anh(a) là 1 người “đàn ông”(men) tốt(t).

theringofhell
Guest

@Phải Rời Làng Mới Nâng Tầm lên một tầm cao mới được. Có khi vào quốc hội ấy chứ.

# The Secretary of State will lay proposals before Parliament.

DINH HUU KHANH
Guest

@ ba (par) lia( lia) cái mẹt(ment) trúng nóc toà nhà quốc hội

wpDiscuz