ParaLLel

/’pærəlel/ (adj): song song

@ Pa ra lệnh vẽ 2 chữ LL thật song song. ( 2 chữ L trong chữ paraLLer)
#
the road parallels the river

Comment ý tưởng của bạn...

5 Comments on "ParaLLel"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Nguyễn Dũng
Guest

Song Kiếm Phi Ra 2 Lần Là Song LONG

Nam Phương
Guest

@PR_LLL : Muốn PR tốt, phải Luyện, Luyện và Luyện nhiều thứ song song cùng lúc :)

Brave Goo
Guest

pa ra làm lẹ hai chữ l song song

Yến
Guest

đọc là pa -ra -leo ,  như bà già leo lên 2 cái cầu Song Song 

Nam Phương
Guest

Hi, anh tra từ điển thì chỉ thấy có từ parallel /’pærəlel/ nghĩa là song song
@ para ~ paragame (thế vận hội cho người khuyết tật) ^^! + lel giống một em (e) cầm 2 cái lao (chữ l) > Trong Para games có một môn mới là em tập phi lao song song

wpDiscuz