pack

pack v.; n. /pæk/ gói; bọc; bó; gói

pack

Comment ý tưởng của bạn...

5 Comments on "pack"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Akashi Satoro
Guest

@’PÉ’ ‘K’hông thích đi chợ dùng GÓI, BỌC nilon. ^.^
#i have a PACK of chili (it’s good for eyes) ^.^

Hoàng Quý
Guest

pác gà đã lấy chồng (ck) sau khi dc tang 1 bọc giun làm qua.

Long Nguyễn
Guest

@PA Cậu Không gói quà cho cậu để cậu đi sinh nhật à

Phu Quach
Guest

Pack = pa ck —-> xếp những gói kẹo thành ba(pa) chồng(ck) bằng nhau.

nguyentanloc
Guest

PA ơi Chồng con Không bao giờ chịu bỏ “gói” thuốc lá ra cả

wpDiscuz