pacifist

pacifist /ˈpæsɪfɪst/ n người theo chủ nghĩa hòa bình

người theo hòa bình
# Nguyen Van Troi is a  national hero !

@ Bác (pac ) í (i) là người đầu tiên (first – fist )  theo chủ nghĩa hòa bình .

Comment ý tưởng của bạn...

2 Comments on "pacifist"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Brave Goo
Guest

pepsicá(fist~fish) là giành cho những người theo hòa bình

trunglevan89
Guest

Xem xong bộ phim “Pacific”  Sao Thấy mình cần phải làm người theo chủ nghĩa hòa bình!

wpDiscuz