original

original adj.; n. /ə’ridʒənl/ (thuộc) gốc; nguồn gốc; căn nguyên; nguyên bản

adam_and_eve

Comment ý tưởng của bạn...

3 Comments on "original"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Kim Anh
Guest

R G N L: Con rắn (đang) gắng nhớ lại nguồn gốc của viên gạch vừa bay vào đầu nó.

# The very fisrt Ipod is an example of the original Ipod.

Phu Quach
Guest

Original đọc là o ri gi nờ nghe như lo gì ghi nợ —-> ngân hàng lo gì ghi nợ khi nợ “gốc” vẫn còn, chỉ lo ghi lãi thôi.

theringofhell
Guest

@rgnl Rồng Gìa Nhớ Lại nguồn gốc câu chuyện về nguồn gốc loài rồng.

#The room still has many of its original features.

wpDiscuz