ORiGin

/ˈɒrɪdʒɪn/(n)Nguồn gốc, lai lịch

@(OriGin) Nguồn gốc của dân da đỏ là ORanGe, nhưng đi nắng nên thành da nâu..hehe..

Comment ý tưởng của bạn...

3 Comments on "ORiGin"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Bích Stubborn's
Guest

công chúa ORI  rất giữ GÌN vaf tân trọng NGUỒN GỐC của mình :)

Vy Anh Hoàng
Guest

Origin: oRiGiN.

Ông( O)ăn mặc đồ như Giẻ Rách lau Nhà( R G N), định thích trở về nguồn gốc giống người nguyên thủy à?

Vy Anh Hoàng
Guest

The origin of this cake from Canada.

wpDiscuz