organization

organization (BrE also -isation) n. /;ɔ:gənai’zeiʃn/ tổ chức; cơ quan; sự tổ chức

organization

Comment ý tưởng của bạn...

1 Comment on "organization"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Phu Quach
Guest

Organization = organ i z rel”ation” —> “cơ quan” “tổ chức” cho nhân viên nghe đàn “organ” ai(i) “ngủ gật”(zzZ) tức là cắt đứt “mối quan hệ”(relation) với âm nhạc.

wpDiscuz