Organism

Organism /ˈɔːgənɪzəm/ n sinh vật cá thể

download (4)
# Amoebae and bacteria are single-celled organisms.

Comment ý tưởng của bạn...

4 Comments on "Organism"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
thangngoc0608
Guest

một sinh vật có “cơ THỂ như là  CÁ” sống tại vương quốc “SAO MAI, đang chơi đàn ‘ORGAN”  rất tệ, nhưng anh ta  muốn mình trở thành chúa tể ” Iu tinh SAO MAI”.

DINH HUU KHANH
Guest

@ Sinh vật lạ mải chơi đàn organ tè dầm cả ra quần.

5nam0chin
Guest

@ Organism: ông gà ni(organi) sợ ma(sm): cũng như các ”sinh vật” khác thì ông gà này cũng rất sợ ma..

Trí Nguyễn
Guest

# Due to organisms on Earth, natural ecosystem is balanced.

wpDiscuz