option

option n. /’ɔpʃn/ sự lựa chọn

mn_Employment_Options

Comment ý tưởng của bạn...

2 Comments on "option"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Phu Quach
Guest

Option = op ti on —> ếch ộp(op) thường “lựa chọn” những con côn trùng tí(ti) hon(on) làm thức ăn.

Phu Quach
Guest

Option = op ti on —> cái hộp(op) tí(ti) hon(on) không phải là “sự lựa chọn” thích hợp để đựng đồ vật có kích thước lớn.

wpDiscuz