OpTiMism

OpTimisM /ˈɒptɪmɪzəm/ (n) tính lạc quan

optimism

@ Op Tim is M > Bác sĩ bảo bệnh nhân đau tim : được Ốp Tim là (is) còn May (M) đấy, lạc quan lên nào, ko có trái tim mà ốp mới đáng sợ ^^!
# There was a note of optimism in his voice as he spoke about the company’s future.

Comment ý tưởng của bạn...

Be the First to Comment!

avatar
wpDiscuz