opposed

opposed to /ə´pouzd/ chống lại; phản đối

Comment ý tưởng của bạn...

2 Comments on "opposed"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Hoàng Quý
Guest

oppo thông báo sẽ (se) chống lại vụ kiện bản quyền!

Phu Quach
Guest

Opposed to = oppo se d to —-> “oppo” sẽ(se) “phản đối” đến cùng vụ kiện kể cả phải đi(d) đến(to) tòa án nhân dân tối cao.

wpDiscuz