opportunity

opportunity /ˌɒpəˈtjuːnəti/ n. cơ hội; thời cơ; dịp may

opportunity
# Next summer; I will have an opportunity to go to London.

Comment ý tưởng của bạn...

1 Comment on "opportunity"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
lephuong
Guest

OPPORTUNITY= OPPO + R + T + UN + I + TY=> tôi sẽ có cơ hội nhận được một điện thoại OPPO mới RA(R) từ Thời (T) Napoleon nếu tôi ĂN( UN) ÍT(I) hơn TÌNH YÊU (TY) của tôi.

wpDiscuz