on purpose

on purpose / cố tình; cố ý; có chủ tâm

Comment ý tưởng của bạn...

1 Comment on "on purpose"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Phu Quach
Guest

On purpose = on p r p s —> trên(on) thực tế, phải(p) đánh răng(r) bằng P/S(p s). Nếu “cố tình” sẽ bị sâu răng.

wpDiscuz