oil

oil / ɔɪl/ n. dầu; dầu mỏ
# We are burning too much coal and oil. 

Comment ý tưởng của bạn...

2 Comments on "oil"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Thảo Đào
Guest

chắc là tôi sẽ phát ói (oil) mất khi ngửi thấy mùi của xăng dầu

Akashi Satoro
Guest

@ hoạt động khai thác DẦU MỎ diễn ra inh ‘ỎI’ ‘L’àm tui điên =.=

wpDiscuz