offence

offence (BrE) (NAmE offense) n. /ə’fens/ sự vi phạm; sự phạm tội
vnm_2015_524939
#cậu nhóc há hốc mồm nói Ơ! sau một PHEN suýt bị hiểu nhầm phạm tội

Comment ý tưởng của bạn...

1 Comment on "offence"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Phu Quach
Guest

Offence = off en c e —> tắt(off) đèn(en) của(c) em(e) là “vi phạm” quyền sử dụng điện.

wpDiscuz