OCTopus

octopus (n) UK/ ˈɒktəpəs/, US/ ˈɑːktəpəs/: con bạch tuộc

otopus

@octopus ~ october (tháng Mười): Vào tháng 10 chớ có đi tắm biển, sẽ bị bạch tuộc nổi lên ăn thịt đấy!!!!!

#Don’t go swimming in the October, octopus will eat you!

Comment ý tưởng của bạn...

3 Comments on "OCTopus"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Anhnguyen Dao
Guest

Ai xem phim spider man thì mình có 1 ý ntn : octopus ~ tiến sĩ octopius ~ có nhiều chân hình dạng như con bạch tuộc -> con bạch tuộc

heomaptapbay
Guest

Octopus -> Ốc to bus

BẠCH TUỘC vồ ốc to rồi nhảy lên xe bus, biến mất!

wpDiscuz