occurrence

occurrence /əˈkʌrəns/ n điều xảy ra; sự xảy ra

DefofOccurrence
# Traffic accidents are an everyday occurrence in this city.

Comment ý tưởng của bạn...

2 Comments on "occurrence"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
You Liang
Guest

Ơ! Cái(kʌ) dần(rəns) xảy(xảy ra)…gạo

DINH HUU KHANH
Guest

Ốc Cụ Rùa rùa đuổi theo chị em nhà én

wpDiscuz