occasion

occasion /əˈkeɪʒ(ə)n/ n. dịp; cơ hội
# That rich man often goes to that place on special occasions.
occasion

Comment ý tưởng của bạn...

3 Comments on "occasion"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Thủ Khoa Ngoại Thương
Guest
Thủ Khoa Ngoại Thương

i have many occasion in my life. they make me better

 

Thiên Hades
Guest

@ chúng ta occasionally (thỉnh thoảng) có những cái cơ hội (occasion) bắt được Con Cá Sống (

rsteven
Guest

Nếu có occasion Aguero sẽ ghi bàn.

wpDiscuz