observe

observe /əbˈzɜrv/ v quan sát; theo dõi
# Our teacher will observe and score our performance. 

Comment ý tưởng của bạn...

1 Comment on "observe"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
yutu1994
Guest

@ Ông Bạn Sợ Vợ theo zai nên lúc nào cũng theo dõi 24/24

wpDiscuz