objective

objective n.; adj. /əb´dʒektiv/ mục tiêu; mục đích; (thuộc) mục tiêu; khách quan

Comment ý tưởng của bạn...

Be the First to Comment!

avatar
wpDiscuz