now

now adv. /nau/ bây giờ; hiện giờ; hiện nay

Comment ý tưởng của bạn...

2 Comments on "now"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
minuteminor
Guest

Now => Nao => Bây giờ tôi đang cảm thấy nôn Nao thế nào ý

Phu Quach
Guest

Now = nơ —-> “bây giờ” cái (nơ) của tôi đã bị mất.

wpDiscuz