nothing

nothing pron. /ˈnʌθɪŋ/ không gì; không cái gì

empty

Comment ý tưởng của bạn...

3 Comments on "nothing"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Akashi Satoro
Guest

@ quả ‘NA’ lặng ‘THING’, chỉ mở mỗi mắt, vì KHÔNG CÓ GÌ để nói.

Kim Anh
Guest

~ nát thinh ~ : Không gì có thể bóp nát sự lặng thinh (trong ngôi nhà đầy ma ám ấy.)

# Have you listened to the song named “Nothing gonna change my love for you” yet?

Phu Quach
Guest

Nothing = no thing —-> bí quyết tán gái là dù “không gì” trong tay vẫn không(no) được lặng “thing” phải chém gió thành bão cấp12.

wpDiscuz