not

not adv. /nɔt/ không

icono54-hi

 

 

Comment ý tưởng của bạn...

2 Comments on "not"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Phu Quach
Guest

Not = n ot —-> ngọn(n) ớt(ot) “không” cay.

Phu Quach
Guest

Not = n ot —-> con chim nó(n) hot(ot) “không” hay.

wpDiscuz