nose

nose /nəʊz/ n. mũi
# That man has a very big nose.

nose

Comment ý tưởng của bạn...

2 Comments on "nose"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
NgoHongNhung
Guest

@NO..SE: Nó sẽ tập để ý tới cảm giác ở hai bên cánh Mũi khi hít thỏ sâu

#I have a small nose very adorable ^ ^

Nguyễn Minh Hiếu
Guest

Mũi có màu nâu ( nose) chăng ?

wpDiscuz