north

north n.; adj.; adv. /nɔ:θ/ phía bắc; phương bắc

north

Comment ý tưởng của bạn...

2 Comments on "north"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Phu Quach
Guest

North = nor th —> nỏ(nor) thần(th) của an dương vương dùng để diệt giặc “phương bắc”(triệu đà).

Khánh Huyền
Guest

@ Nó chạy rồi (R), THeo hướng Bắc đấy.

wpDiscuz