natural

natural /’nætʃrəl/ a. thuộc về thiên nhiên; thuộc về tự nhiên
# This bag is made from natural materials. 

Comment ý tưởng của bạn...

2 Comments on "natural"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Thúy Hằng Vũ
Guest

@ – Ê, đi tán gái mày!

Nay Tu Rồi!

– What? Why?

Tự nhiên hông thik nữa…

Phu Quach
Guest

Natural = na tur a l —> quả “na” trên nóc tủ(tur) không “thuộc về tự nhiên” mà thuộc về chúng ta, lấy xuống ăn(a) luôn(l).

wpDiscuz