national

national adj. /’næʃən(ə)l/ (thuộc) quốc gia; dân tộc

Comment ý tưởng của bạn...

Be the First to Comment!

avatar
wpDiscuz