nation

nation n. /’nei∫n/ dân tộc; quốc gia

Comment ý tưởng của bạn...

1 Comment on "nation"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Phu Quach
Guest

Nation = na ti on —> quả “na” tí(ti) hon(on) có nguồn gốc từ ” quốc gia ” nào trên thế giới ?

wpDiscuz