myth

myth /ˈmɪθ/ (n) Thần thoại , chuyện hoang đường, vật hoang đường; chuyện tưởng tượng, vật tưởng tượng.

bia TT hy lap.CDR

#His account of the event is pure myth.
@ Con trai cũng đòi đi thi miss(hoa hậu) thì đúng là chuyện hoang đường.

Comment ý tưởng của bạn...

3 Comments on "myth"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Anny Hồng Thắm
Guest

myth: thần thoại, hoang đường.
@ Có 1 truyện thần thoại kể là Mỳ (MY) ăn vào là bị THối mồm á, hoang đường quá!
# It is not exaggerated that many myths are told on the basic of the true events.

Luc Binh
Guest

Món MỲ tôm THần thánh của thời sinh viên nay đã trở thành HUYỀN THOẠI =)).

nguyentanloc
Guest

MỸ nhân được THần cứu chỉ có trong THẦN THOẠI

wpDiscuz