myself

myself pron. /mai’self/ tự tôi; chính tôi

shadow_hands

Comment ý tưởng của bạn...

2 Comments on "myself"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Le Hamming
Guest

Bánh Xèo(self)  chính là của tôi ,tự tôi làm mà

Hieu Si
Guest

I don’t want to let my parent down!!!

I don’t ever want to let my country down!!!

Most importantly

I don’t want to let myself down!!!

wpDiscuz