mountain biking

mountain biking /ˈmaʊntən baɪkɪŋ/ n môn đi xe đạp leo núi
# Of course you need a bike to go mountain biking. 

Comment ý tưởng của bạn...

Be the First to Comment!

avatar
wpDiscuz