more

more det.; pron.; adv. /mɔ:/ hơn; nhiều hơn

more

Comment ý tưởng của bạn...

3 Comments on "more"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Ngay Và Luôn
Guest

@Mơ(mo) thấy iphone6 Rẻ(re) nên mua nhiều đến khi tỉnh dạy mới biết là mơ..yeah
#Attract more customers and only pay for results

Phu Quach
Guest

More = mor e —> cái mỏ(mor) của em(e) nói “nhiều hơn” vì mắc bệnh buôn dưa lê.

nguyễn Chinh
Guest

mình có hai cái quạt Mo là Hơn thằng bờm

wpDiscuz