mixed

mixed adj. /mikst/ lẫn lộn; pha trộn

Comment ý tưởng của bạn...

1 Comment on "mixed"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Phu Quach
Guest

Mixed = mi x e d —-> bát mì(mi) xào(x) em(e) dùng(d) ớt “pha trộn” để tăng mùi vị.

wpDiscuz