mistake

mistake n.; v. /mis’teik/ lỗi; sai lầm; lỗi lầm; phạm lỗi; phạm sai lầm

 

Comment ý tưởng của bạn...

4 Comments on "mistake"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Sống Khát Vọng
Guest

mistake -> mứt tết. Ăn mứt tết là bạn đã phạm một lỗi!

Phu Quach
Guest

Mistake = mi s take —> bát mì(mi) sợi(s) lấy(take) trộm nếu trả lại sẽ được tha “lỗi”.

ĐỨc-Nguyễn
Guest

ăn mít(mis) là phải dùng tay(take), khôngdùng tay là có lỗ với trái mít

Khái
Guest

Nhớ (mis) lấy (take) đồ của người khác là một lỗi lầm nghe cưng.

wpDiscuz