minister

minister n. /´ministə/ bộ trưởng

Comment ý tưởng của bạn...

3 Comments on "minister"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Vo Hoang An
Guest

 photo minister_zpsc4a5510b.jpg

Phu Quach
Guest

Minister = mini s ter —> “bộ trưởng” đi xuồng “mini” qua sông(s) lấy tơ(ter) về dệt vải.

brave
Guest

bộ trưởng mà lái xe mini phải sợ té rồi

wpDiscuz