microscope

/’maikrəskoup/(n): kính hiển vi

1349150411kinh-hien-vi-xsz-207t

# ngày MAI cá CỜ và cá RÔ SẼ thi kéo CO và ÚP lưới.

 

Comment ý tưởng của bạn...

Be the First to Comment!

avatar
wpDiscuz