MeThoDiCal

/məˈθɒdɪkəl/ (a) có phương pháp, cẩn thận

methodical
@ me tho di cal > Mẹ Thỏ Đi Câu rất cẩn thận, đắp chăn cho con rồi mới đi ^^!
# Tom is a very methodical person.

Comment ý tưởng của bạn...

3 Comments on "MeThoDiCal"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
tambkpro
Guest

mybrother is very methodical person!

trunglevan89
Guest

MẸ THỎ ĐIên CÁ Lên vì mấy chú thỏ con không chịu làm việc có Phương pháp, cẩn thận.

DINH HUU KHANH
Guest

@ Mẹ thỏ đi câu, phải có phương pháp cẩn thận mới được.

wpDiscuz