membership

membership n. /’membəʃip/ tư cách hội viên; địa vị hội viên

Comment ý tưởng của bạn...

2 Comments on "membership"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Phu Quach
Guest

Membership = member ship —> “thành viên”(member) trên tàu(ship) tham gia hội đồng hương đều có “tư cách hội viên”.

Hoàng Anh
Guest

@ ~/mém-bỏ-cái quần síp/ này rùi, hên là chưa, chứ không thì mất cái (tư cách hội viên) rồi he he he

wpDiscuz