Mekong River

Mekong River /’meikɔɳ ‘rivər/ n. Sông Cửu Long
# The Mekong River is the longest river in Vietnam. 

Comment ý tưởng của bạn...

Be the First to Comment!

avatar
wpDiscuz