media

media n. /´mi:diə/ phương tiện truyền thông đại chúng

Comment ý tưởng của bạn...

1 Comment on "media"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Phu Quach
Guest

Media = me di a —> ngày mai mẹ(me) đi(di) à(a), “phương tiện truyền thông đại chúng” nói ngày mai có mưa, mẹ nhớ mang ô theo.

wpDiscuz