MauSoLeuM

mausoleum /,mɔ:sə’liəm/ (n) lăng mộ, lăng tẩm

4b

Xem trong phim Xác Ướp Ai Cập ,thấy để vào được lăng mộ cần phải tìm và ghép lại 1 Mã Số từ  nhiều dữ kiện khác nhau .Vậy chốt lại là muốn vào lăng mộ cần Mã Số Lăng Mộ

Comment ý tưởng của bạn...

3 Comments on "MauSoLeuM"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Khôi Nguyên
Guest

hehe, mã số lăng mộ, hay đó em..hehe…
à mà em quên up hình à hay máy em chậm ?

Phạm Tấn Tài
Guest

vào LĂNG MỘ thấy MÁU SỢ LẮM

Vo Hoang An
Guest

M_S_L_M: MA Sói trong Lăng Mộ đáng sợ!

wpDiscuz