MAtEriaLisM

Materialism /məˈtɪəriəlɪzəm/ (n) chủ nghĩa duy vật, chủ nghĩa thực dụng

materialism2

@ M at er ria li sm > Thực tế đi, chả ai muốn làm Một (m) tên ất ơ (ater) sống ở rìa (ria) đườngđứng lì (li) ở đó cho người ta soi mặt (sm) cả ^^!
# We have become a self-centered society, preoccupied with materialism.

Comment ý tưởng của bạn...

4 Comments on "MAtEriaLisM"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Letinh
Guest

mất ( Mat )em ( E) rồi ( r ) anh  ( a  ) làm ( l)  sao  ( s) mà ( m) sống nổi. ( ý nối lối sống quá thực dụng)

Vy Anh Hoàng
Guest

Materiasm:chủ nghĩa thực dụng

Mater(vấn đề)…ia…sm

Gặp 1 vấn đề(mater) khó đỡ, nó lại giơ tay lên vuốt ria(ia), sờ mũi(sm) mà chả làm đc gì cả, đúng là thực dụng.

Vy Anh Hoàng
Guest

Nowday, there are many materiasm in our social,many people has no creation,striving, just depend on others.

Hoài Lê
Guest

nowaday

wpDiscuz