match

match /mætʃ/ n. trận đấu
# This is a very important football match.
Match-fixing

Comment ý tưởng của bạn...

2 Comments on "match"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Sống Khát Vọng
Guest

match -> mát. Trời hôm nay rất mát! Đi xem một trận đấu đê anh em! :D

Phu Quach
Guest

Match = mat ch —> đi xem “trận đấu” bóng đá không mua được vé nên bị mất(mat) chỗ(ch).

wpDiscuz