mash

mash /mæʃ/ v. nghiền; dằm nát
# You can mash the mango with the spoon.

mash

Comment ý tưởng của bạn...

4 Comments on "mash"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Long Nguyễn
Guest

Má(mas) Hỏi chính con dằm nát đĩa xoài đúng k?
Vâng để tạo ra cóc sinh tố như trên đó ạ ^^

Xuan Hoa
Guest

mash /:muon tao ra masat là NGHIỀN NGHIỀN vào nhau

Vo Hoang An
Guest

The avocado are mashed to dilicious food!!!

Hà Trung Nam Hải
Guest

# MASH ~ /mát xa/

—>> Nó mà đi MÁT XA với em nào thì về vợ dằm nát nó ra… (bạo lực gia đình quá :D)

# Do you like mashed potatoes? You know, the food that potatoes are boiled then mashed by a spoon is served in this restaurant. I’m just wondering whether it’s good or not

^.^

wpDiscuz