MarRiaGe

/ˈmærɪdʒ/ (n) hôn nhân

marriage
@ Theo tục lệ người sao hỏa (mar), con trai phải có ria mép (ria) và không bị ghẻ (ge) thì mới được tổ chức hôn nhân ^^!
# They had a long and happy marriage.

Comment ý tưởng của bạn...

Be the First to Comment!

avatar
wpDiscuz