marbles

marbles /ˈmɑːrblz/ n. trò bắn bi
# They are playing marbles.
Marbles_01

Comment ý tưởng của bạn...

4 Comments on "marbles"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Akashi Satoro
Guest

“TRÒ BẮN BI”  “MÁ Bảo Là Zơ” /ˈmɑːrblz/

UP Rich
Guest

má bảo nên chơi bi

 

trunglevan89
Guest

MAi Rồi Bố LÉn Sem TRÒ BẮN BI, đố ai cản được.  /ˈmɑːrblz/

Marbles is a interseting game.

Ái Xuân
Guest

# I used to play marbles with my friends when I was a child ^^

wpDiscuz