manufacturing

manufacturing n. /¸mænju´fæktʃəriη/ sự sản xuất; sự chế tạo

Comment ý tưởng của bạn...

1 Comment on "manufacturing"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Phu Quach
Guest

Manufacturing = manufacturer + ing —-> “người sản xuất”(manufacturer) “sản xuất” ra sản phẩm là để kinh(ing) doanh.

wpDiscuz